spider it ได้รับเหรียญ Bronze จาก EcoVadis

P&P PRODUCT LEADERSHIP CO.,LTD.
บริษัทฯ ได้รับรางวัล เหรียญบรอนซ์ เพื่อความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2024
เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ช่วยเป็นแรงผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน
ที่สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด ได้รับเหรียญบรอนซ์ EcoVadis
จากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

   บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเร็วๆนี้ เราได้รับการประเมินที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของเรา
โดยร่วมกับ EcoVadis ซึ่งเป็นบริษัทอิสระมาตรฐานระดับโลก
สำหรับการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจ การประเมินของ EcoVadis ประกอบด้วย เกณฑ์ด้านความยั่งยืนยี่สิบเอ็ดรายการ
ในสี่หัวข้อหลัก: สิ่งแวดล้อม , แรงงานและสิทธิมนุษยชน , จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน

   ในการจัดอันดับล่าสุดของเราซึ่งเสร็จสิ้นในช่วงต้นปี 2024 เราได้รับเหรียญบรอนซ์ ซึ่งทำให้ บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด อยู่ใน 35% อันดับแรก
ของบริษัทที่ได้รับการประเมินทั่วโลก กระบวนการ EcoVadis ตรวจสอบความมุ่งมั่น แนวทางปฏิบัติ และประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเรา และนำเสนอการวิเคราะห์
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเรา รวมถึงแผนงานที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมของเราเมื่อเวลาผ่านไป

www.spider-it.in.th
www.pandp.co.th

 

ที่ตั้งสำนักงาน
4/1 ซ.คู้บอน 6 ถ.คู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10230          

Tel : 02-946-4585-7 , 02-946-4290-2 , 02-943-2366       
Mobile : 080-382-6436 , 081-854-4414 , 086-309-4415 , 086-355-5451 , 086-345-2844
FAX : 02-946-4588
 
After Sale Service

ติดต่อ
เพิ่มเพื่อน
@spider-it